สื่อธรรมะ

................
>>ดาวน์โหลด Mp3 เสียงหลวงตาม้าบรรยายธรรม
📥 คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ Mp3 เสียงหลวงตาม้าบรรยายธรรม ของปี 2560(มีถึงเดือนพฤษภาคม)
📥 คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ Mp3 เสียงหลวงตาม้าบรรยายธรรม ของปี 2559
................
🌿 อ่านป้ายคำสอน Ask Luangta คลิกที่นี่
................
>>ฟังย้อนหลัง เสียงหลวงตาม้าบรรยายธรรมแต่ละวัน >> คลิกที่นี่ 
>>ฟังหัวข้อที่หลวงตาม้าตอบคำถาม >> คลิกที่นี่
................
***เสียงสวดมนต์ในยูทูป รอบค่ำ(20:30น.) คลิกที่นี่
>>ขออนุโมทนาบุญญาติธรรมที่อยู่ต่างประเทศ ที่ขอให้มีลิ้งก์นี้ไว้ในยูทูป เนื่องจากแจ้งมาว่า เวลาของต่างประเทศนั้นต่างกัน ช่วง 20:30 น. ท่านไม่ว่าง แต่อยากฟังเสียงสวดรอบนี้ ทีมงานจึงจัดทำไว้ให้ ด้วยเจตนาอันเป็นกุศลนี้ ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
................
>> คลิก เพื่อเข้าสู่ Playlist เสียงสวดมนต์ในยูทูป
สวดมนต์เมื่อใด จิตสว่างเมื่อนั้น วิญญาณน้อมสวดกับเราเมื่อนั้น อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
................

ตัวอย่างภาพที่มีในลิ้งก์แรก
ตัวอย่างภาพที่มีในลิ้งก์

ตัวอย่างภาพสำหรับทำไวนิล ขนาดต่างๆ


ตัวอย่างภาพสำหรับทำไวนิล
----------------

จะนำเนื้อหามาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป อนุโมทนา สาธุ